(Ελληνικά) "...Ο Σωτήρης Δεμπόνος είναι ένας Κεφαλλονίτης αλλά όχι ένας τυπικός Κεφαλλονίτης...όσο ανακαλύπτεις στοιχεία που διαστρέφουν τον επτανήσιο ρομαντισμό... τόσο αναρωτιέσαι για την «καθαρότητα» της παραδοσιακής ματιάς του συνθέτη και από πού πηγάζει μια μούσα τόσο λεπταίσθητη αλλά και τόσο ιδιοσυγκρασιακή..."

About Debonos

Sotiris Debonos started playing mandolin at the age of 14 and since then he acquired a perseverance with string instruments. Consequence of this, was superior theoretical music studies and, simultaneously, studies of classical guitar.

At first he composed music for theatre (especially for the theatrical organisation “STIGMI”, of which Debonos is founding member) and for the cinema.

In 1998, he won the reward of “Musical Achievements” at the short film festival of Drama city in Greece.

He is participating in recordings and in bands, playing cotemporary and improvised music.

The last 5 years he has abandoned the acoustic sound, using at his solo live shows custom electric mandolin/guitar, pedals and looping software, combined with synchronised Video Art (“Multimedia” and “Photos”).

His material is mostly motivated by the Ionian Musical School, which has no relation to the Eastern musical modes but follows purely the Western modes and aesthetics.

Sotiris Debonos studied medicine in the University of Athens and he is working as pathologist. Despite all his pastime with microscope, because of the nature of his job, he believes that we cannot see the world, but is possible to listen to him.

Discography (more in music)

  1. 1996 CD “Τhe Jaws of Death”: Enhaced CD and vinyl record with music from the homonymous short film movie
  2. 2001 CD “Ourakas” Music and songs based in Captain A. Montesantos poetry
  3. 2007 CD “FARWEST-Tribal Dances” Electronica constructed from jazz loops mixed with street recordings of mandolin and brass bands
  4. 2007 Vinyl record “Film musik” Music for films….
  5. 2013 Vinyl record “Blue Nevus” The first recording of Debonos’ “Farwest Mandolonistic Orchestra”…..
Menu