…μπορούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο, μόνο αν τον ακούσουμε…»